Memuatkan . . . LOADED
Sepanduk berita tidak ditapis Media LifeLine

Polisi Laman Web

A. Pengenalan

Privasi pelawat laman web kami adalah sangat penting bagi kami, dan kami komited untuk melindunginya. Dasar ini menerangkan perkara yang akan kami lakukan dengan maklumat peribadi anda.

Mempersetujui penggunaan kuki kami mengikut terma dasar ini apabila anda mula-mula melawat tapak web kami membenarkan kami menggunakan kuki setiap kali anda melawati tapak web kami.

B. Kredit

Dokumen ini dibuat menggunakan templat daripada SEQ Legal (seqlegal.com)

dan diubah suai oleh Planet Laman Web (www.websiteplanet.com)

C. Mengumpul maklumat peribadi

Jenis maklumat peribadi berikut boleh dikumpulkan, disimpan, dan digunakan:

maklumat tentang komputer anda termasuk alamat IP anda, lokasi geografi, jenis dan versi penyemak imbas, dan sistem pengendalian;

maklumat tentang lawatan anda ke dan penggunaan tapak web ini termasuk sumber rujukan, tempoh lawatan, paparan halaman dan laluan navigasi tapak web;

maklumat, seperti alamat e-mel anda, yang anda masukkan semasa anda mendaftar dengan tapak web kami;

maklumat yang anda masukkan apabila anda membuat profil di tapak web kami—contohnya, nama anda, gambar profil, jantina, hari lahir, status perhubungan, minat dan hobi, butiran pendidikan dan butiran pekerjaan;

maklumat, seperti nama dan alamat e-mel anda, yang anda masukkan untuk menyediakan langganan kepada e-mel dan/atau surat berita kami;

maklumat yang anda masukkan semasa menggunakan perkhidmatan di laman web kami;

maklumat yang dijana semasa menggunakan tapak web kami, termasuk bila, kekerapan, dan dalam keadaan apa anda menggunakannya;

maklumat yang berkaitan dengan apa sahaja yang anda beli, perkhidmatan yang anda gunakan, atau transaksi yang anda buat melalui tapak web kami, yang termasuk nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan butiran kad kredit anda;

maklumat yang anda siarkan ke tapak web kami dengan tujuan untuk menerbitkannya di internet, yang termasuk nama pengguna, gambar profil dan kandungan siaran anda;

maklumat yang terkandung dalam sebarang komunikasi yang anda hantar kepada kami melalui e-mel atau melalui laman web kami, termasuk kandungan komunikasi dan metadatanya;

sebarang maklumat peribadi lain yang anda hantar kepada kami.

Sebelum anda mendedahkan kepada kami maklumat peribadi orang lain, anda mesti mendapatkan persetujuan orang itu untuk kedua-dua pendedahan dan pemprosesan maklumat peribadi itu mengikut dasar ini

D. Menggunakan maklumat peribadi anda

Maklumat peribadi yang dikemukakan ke laman web kami akan digunakan untuk tujuan ini. Kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk yang berikut:

mentadbir laman web dan perniagaan kami;

memperibadikan laman web kami untuk anda;

membolehkan anda menggunakan perkhidmatan yang tersedia di tapak web kami;

menghantar barangan yang dibeli kepada anda melalui laman web kami;

membekalkan perkhidmatan yang dibeli melalui laman web kami;

menghantar penyata, invois dan peringatan pembayaran kepada anda, dan mengutip bayaran daripada anda;

menghantar komunikasi komersial bukan pemasaran kepada anda;

menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda yang telah anda minta secara khusus;

menghantar surat berita e-mel kami kepada anda, jika anda telah memintanya (anda boleh memaklumkan kami pada bila-bila masa jika anda tidak lagi memerlukan surat berita itu);

menghantar komunikasi pemasaran kepada anda yang berkaitan dengan perniagaan kami atau perniagaan pihak ketiga yang dipilih dengan teliti yang kami fikir mungkin menarik minat anda, melalui pos atau, di mana anda telah bersetuju secara khusus untuk ini, melalui e-mel atau teknologi yang serupa (anda boleh memaklumkan kami di bila-bila masa jika anda tidak lagi memerlukan komunikasi pemasaran);

menyediakan pihak ketiga dengan maklumat statistik tentang pengguna kami (tetapi pihak ketiga tersebut tidak akan dapat mengenal pasti mana-mana pengguna individu daripada maklumat tersebut);

berurusan dengan pertanyaan dan aduan yang dibuat oleh atau tentang anda berkaitan dengan laman web kami;

memastikan laman web kami selamat dan mencegah penipuan;

mengesahkan pematuhan terma dan syarat yang mengawal penggunaan laman web kami (termasuk memantau mesej peribadi yang dihantar melalui perkhidmatan pemesejan peribadi laman web kami); dan

kegunaan lain.

Jika anda menyerahkan maklumat peribadi untuk diterbitkan di laman web kami, kami akan menerbitkan dan sebaliknya menggunakan maklumat tersebut mengikut lesen yang anda berikan kepada kami.

Tetapan privasi anda dapat digunakan untuk membatasi penerbitan informasi anda di laman web kami dan dapat disesuaikan dengan menggunakan kontrol privasi di laman web.

Kami tidak akan, tanpa kebenaran nyata anda, membekalkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk pemasaran langsung mereka atau mana-mana pihak ketiga yang lain.

E. Mendedahkan maklumat peribadi

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pekerja, pegawai, penanggung insurans, penasihat profesional, ejen, pembekal atau subkontraktor kami sebagaimana yang semunasabahnya perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam polisi ini.

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana ahli kumpulan syarikat kami (ini bermakna anak syarikat kami, syarikat induk utama kami dan semua anak syarikatnya) sebagaimana yang semunasabahnya perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam polisi ini.

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda:

sejauh mana kita diharuskan melakukannya oleh undang-undang;

berkaitan dengan apa-apa prosiding undang-undang yang sedang berjalan atau bakal;

untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami (termasuk memberikan maklumat kepada orang lain untuk tujuan pencegahan penipuan dan mengurangkan risiko kredit);

kepada pembeli (atau bakal pembeli) mana-mana perniagaan atau aset yang kami (atau sedang mempertimbangkan) jual; dan

kepada mana-mana orang yang kami percaya secara munasabah boleh memohon kepada mahkamah atau pihak berkuasa lain yang berwibawa untuk mendedahkan maklumat peribadi tersebut di mana, pada pendapat munasabah kami, mahkamah atau pihak berkuasa tersebut berkemungkinan semunasabahnya akan memerintahkan pendedahan maklumat peribadi tersebut.

Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam polisi ini, kami TIDAK akan memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

F. Pemindahan data antarabangsa

Maklumat yang kami kumpulkan mungkin disimpan, diproses dan dipindahkan antara mana-mana negara tempat kami beroperasi untuk membolehkan kami menggunakan maklumat itu mengikut dasar ini.

Maklumat yang kami kumpulkan mungkin dipindahkan ke negara berikut yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan data yang setara dengan yang berkuat kuasa di Kawasan Ekonomi Eropah: Amerika Syarikat, Rusia, Jepun, China dan India.

Maklumat peribadi yang anda terbitkan di laman web kami atau serahkan untuk diterbitkan di laman web kami mungkin tersedia, melalui internet, di seluruh dunia. Kami tidak boleh menghalang penggunaan atau penyalahgunaan maklumat sedemikian oleh orang lain.

Anda secara nyata bersetuju dengan pemindahan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Bahagian F ini.

G. Mengekalkan maklumat peribadi

Bahagian G ini menetapkan dasar dan prosedur pengekalan data kami, yang direka bentuk untuk membantu memastikan kami mematuhi kewajipan undang-undang kami mengenai pengekalan dan pemadaman maklumat peribadi.

Maklumat peribadi yang kami proses untuk sebarang tujuan atau tujuan tidak boleh disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk tujuan itu atau tujuan tersebut.

Tanpa prejudis kepada artikel G-2, kami biasanya akan memadamkan data peribadi yang termasuk dalam kategori yang dinyatakan di bawah pada tarikh/masa yang ditetapkan di bawah:

jenis data peribadi akan dipadamkan dalam masa 28 hari

Walau apa pun peruntukan lain Bahagian G ini, kami akan mengekalkan dokumen (termasuk dokumen elektronik) yang mengandungi data peribadi:

sejauh mana kita diharuskan melakukannya oleh undang-undang;

jika kami percaya bahawa dokumen itu mungkin berkaitan dengan mana-mana prosiding undang-undang yang sedang berjalan atau bakal; dan

untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami (termasuk memberikan maklumat kepada orang lain untuk tujuan pencegahan penipuan dan mengurangkan risiko kredit).

H. Keselamatan maklumat peribadi anda

Kami akan mengambil langkah berjaga-jaga teknikal dan organisasi yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan maklumat peribadi anda.

Kami akan menyimpan semua maklumat peribadi yang anda berikan pada pelayan selamat (kata laluan dan dilindungi tembok api) kami.

Semua transaksi kewangan elektronik yang dibuat melalui laman web kami akan dilindungi oleh teknologi penyulitan.

Anda mengakui bahawa penghantaran maklumat melalui Internet sememangnya tidak selamat, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar melalui Internet.

Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses laman web kami; kami tidak akan meminta kata laluan anda (kecuali apabila anda log masuk ke laman web kami).

I. Pindaan

Kami boleh mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa dengan menerbitkan di laman web kami. Anda harus menyemak halaman ini untuk memastikan bahawa anda memahami dasar ini. Kami boleh memberitahu anda mengenai dasar ini melalui e-mel atau melalui sistem pesanan peribadi di laman web kami.

J. Hak anda

Anda boleh mengarahkan kami untuk memberikan anda sebarang maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda; penyediaan maklumat tersebut akan tertakluk kepada perkara berikut:

Bekalan bukti yang sesuai tentang identiti anda.

Kami mungkin menyimpan maklumat peribadi yang anda minta setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Anda mungkin diarahkan untuk melakukan ini pada masa anda sendiri.

Dalam praktiknya, anda biasanya akan dapat menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran.

K. Laman web pihak ketiga

Laman web kami merangkumi pautan ke, dan butiran, laman web pihak ketiga. Kami tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi dan amalan pihak ketiga.

L. Mengemaskini maklumat

Tolong beritahu kami maklumat yang kami perlukan.

M. Kuki

Laman web kami menggunakan kuki. Kuki ialah fail yang mengandungi pengecam (rentetan huruf dan nombor) yang dihantar oleh pelayan web ke pelayar web dan disimpan oleh penyemak imbas. Pengecam kemudiannya dihantar semula ke pelayan setiap kali penyemak imbas meminta halaman daripada pelayan. Kuki mungkin sama ada kuki "berterusan" atau kuki "sesi": kuki berterusan akan disimpan oleh penyemak imbas web dan akan kekal sah sehingga tarikh luput yang ditetapkan, melainkan dipadamkan oleh pengguna sebelum tarikh luput; kuki sesi, sebaliknya, akan tamat tempoh pada akhir sesi pengguna, apabila pelayar web ditutup. Kuki biasanya tidak mengandungi sebarang maklumat yang mengenal pasti pengguna secara peribadi, tetapi maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda mungkin dikaitkan dengan maklumat yang disimpan dan diperoleh daripada kuki. 

Nama kuki yang kami gunakan di tapak web kami, dan tujuan ia digunakan, dinyatakan di bawah:

kami menggunakan Google Analytics dan Adwords di tapak web kami untuk mengenali komputer apabila pengguna melawati tapak web / menjejaki pengguna semasa mereka menavigasi tapak web / membolehkan penggunaan troli beli-belah di tapak web / meningkatkan kebolehgunaan tapak web / menganalisis penggunaan tapak web / mentadbir tapak web / mencegah penipuan dan meningkatkan keselamatan tapak web / memperibadikan laman web untuk setiap pengguna / menyasarkan iklan yang mungkin menarik minat pengguna tertentu / menerangkan tujuan};

Kebanyakan penyemak imbas membenarkan anda menolak untuk menerima kuki—contohnya:

dalam Internet Explorer (versi 10) anda boleh menyekat kuki menggunakan tetapan mengatasi kuki yang tersedia dengan mengklik "Alat," "Pilihan Internet," "Privasi," dan kemudian "Lanjutan";

dalam Firefox (versi 24) anda boleh menyekat semua kuki dengan mengklik "Alat," "Pilihan," "Privasi," memilih "Gunakan tetapan tersuai untuk sejarah" daripada menu lungsur turun dan menyahtanda "Terima kuki daripada tapak"; dan

dalam Chrome (versi 29), anda boleh menyekat semua kuki dengan mengakses menu "Sesuaikan dan kawal", dan mengklik "Tetapan," "Tunjukkan tetapan lanjutan," dan "Tetapan kandungan," dan kemudian memilih "Sekat tapak daripada menetapkan sebarang data ” di bawah tajuk “Kuki”.

Menyekat semua kuki akan mempunyai kesan negatif ke atas kegunaan banyak laman web. Jika anda menyekat kuki, anda tidak akan dapat menggunakan semua ciri di laman web kami.

Anda boleh memadamkan kuki yang telah disimpan pada komputer anda—contohnya:

dalam Internet Explorer (versi 10), anda mesti memadam fail kuki secara manual (anda boleh mendapatkan arahan untuk berbuat demikian di http://support.microsoft.com/kb/278835 );

dalam Firefox (versi 24), anda boleh memadamkan kuki dengan mengklik "Alat," "Pilihan," dan "Privasi", kemudian memilih "Gunakan tetapan tersuai untuk sejarah", mengklik "Tunjukkan Kuki," dan kemudian mengklik "Alih Keluar Semua Kuki" ; dan

dalam Chrome (versi 29), anda boleh memadamkan semua kuki dengan mengakses menu "Sesuaikan dan kawal", dan mengklik "Tetapan," "Tunjukkan tetapan lanjutan," dan "Kosongkan data penyemakan imbas," dan kemudian memilih "Padam kuki dan tapak lain dan data pemalam" sebelum mengklik "Kosongkan data penyemakan imbas."

Memadamkan kuki akan memberi kesan negatif terhadap kebolehgunaan banyak tapak web.

HUBUNGI KAMI

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi kami, jika anda mempunyai pertanyaan, atau jika anda ingin membuat aduan, sila hubungi kami melalui e-mel di Richard@lifeline.news, telefon di +44 7875 972892, atau melalui mel menggunakan butiran yang diberikan di bawah:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77-79 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, United Kingdom.

Politik

Berita tidak ditapis dan pendapat konservatif terkini di AS, UK dan politik global.

dapatkan yang terkini

Perniagaan

Berita perniagaan sebenar dan tidak ditapis dari seluruh dunia.

dapatkan yang terkini

Kewangan

Berita kewangan alternatif dengan fakta yang tidak ditapis dan pendapat yang tidak berat sebelah.

dapatkan yang terkini

Undang-undang

Analisis undang-undang yang mendalam tentang perbicaraan dan cerita jenayah terkini dari seluruh dunia.

dapatkan yang terkini

Sertai perbincangan!